Visueel Gehandicapten

Schietsport voor visueel gehandicapten

Door Roelof Tammeling

Primeur in Groningen

Op 21 maart 1992 werd in Groningen de eerste Nederlandse schietfaciliteit voor blinde en slechtziende sportschutters officieel in gebruik genomen. De nationale primeur had plaats op de schietbaan van schietsportvereniging ‘s Lands Weerbaarheid. Dit als onderdeel van de viering van het 125-jarig bestaan van de in 1867 in Groningen opgerichte “Vereniging tot Bevordering van ‘s Lands Weerbaarheid”. Het viertal visueel gehandicapte sporters dat in Duitsland de voor blinden aangepaste schietsport ‘ontdekte’ nam vervolgens contact op met de schietvereniging in Groningen. Na een korte proefperiode werden de vier schutters in het ledenbestand opgenomen. De promotionele activiteiten van de Groningers hebben er mede toe bijijgedragen dat deze schietdiscipline bij meer schietverenigingen in ons land beoefend kan worden door schutters met een visuele beperking.

 

Akoestische richtkijker

Dat ook blinden en slechtzienden de schietsport beoefenen is mogelijk geworden door gebruik te maken van een akoestische richtkijker. Met deze speciale richtkijker kunnen schutters met een visuele beperking op vrijwel gelijkwaardige wijze deelnemen aan de schietsport. De technische aanpassing bestaat uit de op het luchtgeweer gemonteerde richtkijker en een bedieningskastje (met netvoeding) waarop een koptelefoon en een verbindingskabeltje naar de richtkijker wordt aangesloten. Op de 10-meter schietbaan richt de schutter het geweer op de met een felle spot verlichte schietkaart. De richtkijker zet de waarneming op de kaart om in een variabele fluittoon. De toonhoogte geeft tijdens het richten de positie op de schietkaart aan. De hoogste toon geeft het ultieme mikpunt aan: de tien op de schietkaart. Voor het vervolgens lossen van een perfect doelgericht schot is een door training verkregen beheerste en stabiele schiethouding van doorslaggevend belang.

 

Internationale wedstrijdsport

Na de eerste succesvolle jaren in Europa als ontwikkelingssport, is de schietdiscipline voor visueel gehandicapte sportschutters in 1996 door het International Schootging Commit­tee for the Disable (ISCD) officieel gereglementeerd als wedstrijdsport. Vanaf dat jaar konden dus ook blinde en slechtziende luchtgeweerschutters door nationale sportbonden genomineerd worden voor deelneming aan Wereld- en Regionale Kampioenschappen. Dit zijn wedstrijden die onder auspiciën van het Inter­national Paralympics Committee worden georganiseerd.

 

Populaire gehandicaptensport

   De schietsport is al vele jaren populair als gehandicaptensport warbij overwegend met luchtdrukwapens (pistool of geweer) wordt geschoten. Over het algemeen zijn de schutters lid van een reguliere schietvereniging wat belangrijk is voor de integratie van gehandicapten. Tot 2009 viel de belangenbehartiging van sportschutters met een fysieke of visuele beperking onder de verantwoordelijkheid van Gehandicaptensport Nederland. In het kader van organisatorische integratie werd op 27 juni 2009 de verantwoordelijkheid voor de schietsport officieel overgedragen aan de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA).

 

KNSA

In een KNSA-uitgave wordt de schietsport als volgt omschreven: “Een boeiende individuele concentratiesport waarbij leeftijd of handicap niet bepalend voor de prestatie hoeft te zijn” In ons land is de KNSA de enige internationaal erkende autoriteit op het gebied van de schietsport. Circa 750 verenigingen met gezamenlijk ruim 40.000 sportschutters zijn bij deze koepelorganisatie aangesloten. Het bezit van en het omgaan met vuurwapens is vastgelegd in de Wet Wapens en Munitie van het Ministerie. Ook op schietbanen gelden strenge veiligheidsregels. De licentie voor sportschutters wordt jaarlijks door het KNSA-bureau verlengd.                                                       

 

Informatie:

KNSA Bondsbureau te Leusden Tel 033-4622388. E-mail: info@knsa.nl en www.knsa.nl

Fabrikant & leverancier akoestische richtkijker: Fa.Nanne Jonker, Nijkerk Tel. 033-2453705

Martien Hendriks Tel. 050-5710314 – KNSA-basistrainer en schutter SV Martini, Groningen

Roelof Tammeling Tel. 050-5410975 Schutter SV ‘s Lands Weerbaarheid, Groningen

 

                                                                                                       

Terug naar vorige pagina

De laatste update(s)

  • bijgewerkt op: 17 mei 2019
  • Agenda

Actueel